product image
 • Actievoorwaarden:

  • De voucher geeft recht op 35% of 50% korting op de kaartprijs op de 1e rang voor geselecteerde voorstellingen van The Addams Family*.
   *Voor Den Haag geldt 50% korting op alle voorstellingen van 19 t/m 23 december en 9 t/m 13 januari. Voor de tussenliggende voorstellingen geldt 35% op doordeweekse dagen (maandag t/m donderdag m.u.v. 26 december).
   *Voor Amsterdam geldt 50% korting op de doordeweekse dagen in de eerste week (13 t/m 17 maart). Voor de andere doordeweekse dagen is de korting 35%.
   *Voor de overige locaties geldt een korting van 35% op de kaartprijs voor de doordeweeksedagen (maandag t/m donderdag).Het voordeel wordt berekent over de ticketprijs zonder de toeslag. De toeslag bedraagt: reserveringskosten ad. €5,50.
  • Per boeking betaal je €1,80 transactiekosten op de website van Eventim.
  • De voucher is tot en met 31 maart 2019 te verzilveren
  • Dit aanbod is geldig op basis van beschikbaarheid.
  • De beschikbaarheid kan op het aanschafmoment van de voucher verschillen met de beschikbaarheid op het moment van verzilveren.
  • De voucher is niet te gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen.
  • Per boeking kun je één voucher verzilveren.
  • TEC Entertainment Nederland behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
  • Op aangeschafte vouchers wordt geen restitutie verleend.
  • Het is niet mogelijk om na jouw boeking de reservering te wijzigen of te annuleren.

  Beschikbaarheid voorstellingen:
  • World Forum Theater, Den Haag: 19 december 2018 t/m 13 januari 2019
  • Martiniplaza, Groningen: 17 januari t/m 3 februari 2019
  • Chassé Theater, Breda: 5 t/m 17 februari 2019
  • Parkstad Limburg Theater, Heerlen: 19 t/m 24 februari 2019
  • Niewe Luxor Theater, Rotterdam: 26 februari t/m 3 maart 2019
  • Shouwburg Amphion, Doetinchem: 6 t/m 10 maart 2019
  • DeLaMar Theater, Amsterdam: 13 t/m 31 maart 2019
  De actuele beschikbaarheid voor de eerste rang kun je checken via www.eventim.nl/tec-eurosparen.

  Klantenservice
  Voor vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met de klantenservice van Eventim via 0900-1353 (60 cpm).

 • Actievoorwaarden Musicals – TEC entertainment
   
  Artikel 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking de Musical shop van Eventim i.s.m. Magneds binnen het Eurosparen programma zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  1.2 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
  1.3 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Eventim, gelden ook ten behoeve van eventueel door Eventim ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  1.4 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door Eventim vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  2.1 Door een bestelling bij Eventim te plaatsen, geeft u te kennen dat u met deze Voorwaarden akkoord gaat.
  2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Eventim uw bestelling heeft geaccepteerd. Eventim heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.
  2.3 Voor een aantal van de producten (zoals dvd's) kan een leeftijdsclassificatie gelden. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd heeft.

  Artikel 3. Prijzen
  3.1 De bij de producten en diensten vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage. Handlings- en transportkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Deze aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
  3.3 Eventim heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Eventim, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Eventim.
  3.4 Eventim kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke typefouten.

  Artikel 4. Betalingen
  4.1 Betaling geschiedt via IDeal.

  Artikel 5. Levering
  5.1 Eventim streeft ernaar om bestellingen binnen twee (2) weken af te leveren.
  5.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht. (U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren) Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
  5.3 Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Eventim zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventim brengt u hiervan ten laatste bij de levering op de hoogte.
  5.4 Onder levering wordt verstaan het moment dat het artikel op het opgegeven afleveradres wordt aangeboden.
  5.5 Levering vindt uitsluitend binnen Nederland plaats.
  5.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
  5.7 Reeds gekochte kaarten zijn niet te wijzigen of te annuleren.

  Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag aan Eventim heeft betaald. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.  Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  7.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Eventim geleverde artikelen rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  7.2 Eventim garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

  Artikel 8. Communicatie
  Eventim is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Eventim, dan wel tussen Eventim en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eventim.

  Artikel 9. Overmacht
  Eventim heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen, zonder dat Eventim gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


  Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Artikel 12. Klantenservice
  Voor vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot uw reservering, de voorstelling of uw kaarten kunt u contact opnemen met de klantenservice van Eventim via 0900 1353 (60 cpm) of www.eventim.nl/tickets.html?affiliate=ENLTickets.html?affiliate=ENL&affiliate=ENL&doc=feature%2FhelpContact%2Fcontact&fun=contact&hilfeid=&hilfetitel=&plattform= 

  Versie/datum23-02-2015.
 • Welke rang kan ik bestellen?
  De actie is van toepassing op Eerste Rang. Kijk voor actuele beschikbaarheid op www.eventim.nl/tec-eurosparen
  Kan ik meerdere bestellingen maken?
  Ja, je kunt zoveel bestellingen plaatsen als je wilt, mits je voldoende Eurosparen-euro’s hebt.
  Hoe vaak kan ik gebruik maken van deze actie? 
  Je kunt zo vaak gebruik maken van deze actie als je wilt.
  Is het mogelijk om vooraf te zien welke stoelnummers ik bestel?
  Ja, bij het verzilveren van je kortingsvoucher op www.eventim.nl/tec-eurosparen kun je kiezen uit de beschikbare stoelnummers.
  Mijn bestelling liep vast en nu ben ik mijn Eurosparen-euro’s kwijt. Hoe krijg ik deze terug?
  Bij een storing worden de Eurosparen-euro’s na 24 uur teruggeboekt.
  Kan ik mijn bestelling annuleren of wijzigen?
  Helaas is het niet mogelijk om een bestelling te annuleren of wijzigen.
  Zijn er ook rolstoelplaatsen beschikbaar?
  Het is mogelijk om rolstoelplaatsen te reserveren. Neem hiervoor contact op met onze consumentenservice op het telefoonnummer: 0900 1353 (60 cpm). Wij zullen onze uiterste best doen om iedereen te helpen maar helaas kunnen wij, door de beperkte aantal beschikbare plaatsen, u niet garanderen dat er op de gewenste datum een rolstoelplaats vrij is.
  Hoe worden de service- en transactiekosten berekend?
  Per boeking betaal je service en transactiekosten. De servicekosten zijn de kosten die per kaart betaald worden. De transactiekosten zijn de kosten per boeking. Als je dus meerdere kaarten bestelt, betaal je maar eenmalig de transactiekosten.
  Zijn de kaarten zaal- of balkonplaatsen?
  Per theater verschilt het of er ook balkonplaatsen beschikbaar worden gesteld. Het kan dus zijn dat voor 1e rangkaarten ook balkonplaatsen vrijgegeven worden.

The Addams Family - Tot 50% voordeelvoucher

Voor geselecteerde voorstellingen is je voucher zelfs 50% voordeel waard. Klik hier voor de beschikbare data en bijbehorende kortingspercentages.

Met deze voucher ontvang je 35% tot 50% voordeel op kaarten voor de musical The Addams Family. De voorstelling is tot en met 31 maart 2019 te zien in Groningen, Breda, Heerlen, Rotterdam, Doetinchem en Amsterdam. De voucher is geldig voor alle shows, voor geselecteerde voorstellingen en op basis van beschikbaarheid. Tijdig reserveren is raadzaam.

Let op: Dit zijn voordeelvouchers. Je betaalt het restbedrag bij verzilvering op www.eventim.nl/tec-eurosparen. De tickets voor The Addams Family zijn dus niet gratis.

Hoe werkt het?
1. Bestel hier je voordeelvoucher(s) met unieke code voor 1, 2, 3, 4, 5 of 6 personen.
2. Na bestelling van je voucher ontvang je een bevestiging per e-mail met unieke code.
3. Ga naar www.eventim.nl/tec-eurosparen om je voordeelvoucher(s) te verzilveren.
4. Selecteer de gewenste datum en tijd.
5. Selecteer de gewenste zitplaatsen.
6. Ga door naar betalen.
7. Je ontvangt een bevestigingsmail via noreply.eventim.nl met daarin een directe link naar de e-tickets.
8. De e-tickets zijn ook terug te vinden in 'Mijn Eventim' op www.eventim.nl.

The Addams Family
Komisch, spectaculair en nieuw in Nederland. The Addams Family is een spraakmakende musical voor het hele gezin. Hoofdrollen worden gespeeld door sterren Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp en Tony Neef. Samen met een live orkest, de nieuwste speciale effecten en een ongeëvenaard decor maken ze van The Addams Family dé sensatie van het nieuwe seizoen. De kritieken van de pers na de première waren juichend en de publieke belangstelling is enorm. Zorg dat je deze bijzondere voorstelling niet mist!

Soort ticket

Maak eerst een keuze

Aantal

Aantal

vanaf 0,00

* Levering en betaling van dit product loopt via TEC Entertainment

± 1 uur levertijd
Eurosparen Hardloper
€ 0 bijbetalen!